O podjetju

Podjetje IGD d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 z aktom Vlade Republike Slovenije, ki je podjetju podelila status invalidskega podjetja kot neprofitne organizacije. Ustanovljeno je bilo z namenom vključevanja lažjih in težjih invalidov v delovne procese, pod strokovnim vodstvom mentorjev. Strokovno je podjetje povezano z Zavodom za rehabilitacijo invalidov RS, preko Republiškega zavoda za zaposlovanje pa smo vključeni v projekt usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

partnerji_vlada-republike-slovenije partnerji republika slovenija

Redno je zaposlenih 16 delavcev, od tega je 13 invalidov. Obenem vsako leto v rehabilitacijskih programih prekvalificiramo povprečno 12 delovnih invalidov v grafične in knjigoveške poklice. Podjetje se ukvarja z grafično dejavnostjo in trgovino s pisarniškim materialom.

partnerji_sklad-za-zaposlitev-invalidov Zavod invalidskih podjetij Slovenije

Kot že omenjeno imamo tudi trgovino s pisarniškim materijalom na debelo, posredujemo pri prodaji, nekaj artiklov sami uvažamo, in tako lahko z lastno hitro dostavo zadovoljimo tudi zahtevne kupce.
Razkrijemo vam nekaj naših rednih odjemalcev, kateri naj vam služijo kot naša referenčna lista.

reference_0010_Adriatic Adriatica Slovenica, Ljubljana
reference_0000_Adria Adria Airways, Ljubljana
reference_0011_Intertrans Intertrans, Ljubljana
reference_0009_Tespaclk Tespack, Brestanica
reference_0004_Fructal Fructal, Ajdovščina
reference_0003_Phare PHARE, mednarodna organizacija
reference_0002_Ambasada Ambasada republike Italija
reference_0006_Bolnica-ptuj Splošna bolnica, Ptuj
reference_0008_Tobacna Tobačna grosist, Ljubljana
reference_0001_ABC-trgovina ABC Trgovina, Ljubljana
reference_0007_Globtour Emona Globtour, Ljubljana
reference_0000_civilna_zascita Civilna zaščita RS
logo_slo Kd Group